Engleski Hrvatski Njemacki Poljski
 

Sreser

Jest niewielk1, ryback1 miejscowooci1 oddalon1 3 km od g3ównej drogi i od miejscowooci Janjina. G3ównymi zaletami Sresera jest ciep3e morze i atrakcyjne pla?e, oraz w3asna wysepka Najowietszej Marii Panny po3o?ona naprzeciw g3ównej pla?y.
Istnieje legenda, która mówi, ?e na wyspie by3 sie kooció3, do którego ludnooć z miejscowooci Sreser chodzi3a na msze. Pewnego dnia, jedna dziewczyna utopi3a sie w drodze do oddalonego koocio3a, dlatego wzniesiono nowy, w samym Sreserze, pod wezwaniem Najowietszej Marii Panny. Niestety nie zachowa3y sie ruiny koocio3a, ale na wyspe wci1? mo?na przejoć na piechote lub do niej dop3yn1ć. Jest wyj1tkowo interesuj1ca i ca31 mo?na obejoć na piechote. Na samym jej szczycie, postawiony jest krzy?. Ze szczytu roztacza sie przepiekny widok na okolice, która z pewnooci1 zachwyci mi3ooników spacerów i starych, dalmatynskich wiosek, których mieszkancy kultywuj1 dawny, tradycyjny sposób ?ycia.Skalinada
 
(c)2005 Turisticka zajednica Janjina, developed by TolTeam