Engleski Hrvatski Njemacki Poljski
 

Witamy!!!

SpedY swoje wczasy miedzy „Wielkim“ (otwartym) i „Ma3ym“ morzem, w sercu Pó3wyspu Pelješac.

Janjina, Drače, Sreser, Popova Luka i Osobljava s1 idealnymi miejscami dla wszystkich, którzy pragn1 odpocz1ć od zat3oczonych miast, zgie3ku i ha3asu.

Ucieknij z miasta, odpocznij od stresuj1cego trybu ?ycia, pozostaw wszelkie zmartwienia za sob1 i wypocznij nad ciep3ym morzem, w s3oncu, otoczony zapachem lasów piniowych.

Gmina Janjina – Drače jest wyspiarskim, nadmorskim kurortem z charakterystyczn1, oródziemnomorsk1 atmosfer1 i d3ugoletni1 tradycj1, któr1 wyró?nia wyj1tkowa goocinnooć miejscowej ludnooci, hodowców winorooli i rybaków, 3agodny klimat i czyste morze.

Skalinada

Informacje dodatkowe


Wspólnota turystyczna

Szanowni Panstwo, Za poorednictwem tych stron, pragniemy Panstwu przybli?yć oferte naszej Wspólnoty turystycznej. Turystyczna wspólnota gminy Janjina obejmuje miejscowooci: Janjina, Drače, Sreser, Osobljava i ...  
Więcej
Drace

Drace

Miejscowooć po3o?one u stóp miejscowooci Janjina, w niewielkiej zatoczce. Znana z niezwyk3ego archipelagu z 13 wyspami i wyj1tkowo ciep3ego morza, które oferuje idealne warunki do hodowli ryb i skorupiaków. Drače ...  
Więcej

Oferta specjalna


Stipo Segovic

Stipo Segovic Dom po3o?ony na pocz1tku miejscowooci Drače, sk1d rozci1ga sie przepiekny widok na morze. ...
Więcej

Toni Anticevic

Toni Anticevic Dom po3o?ony w centrum miejscowooci, 20 m od morza, w ca3ooci do dyspozycji gooci.
Dom jest ...
Więcej

Radojko Segovic

Radojko Segovic Dom po3o?ony na samym pocz1tku miejscowooci Drače. Naprzeciw domu jest morze.
Wszystkie ...
Więcej

Darko Jasprica

Darko Jasprica Dom znajduje sie w miejscowooci Sreser, 300m od samego centrum. Piekne, zadbane podwórko, w ...
Więcej
 
(c)2005 Turisticka zajednica Janjina, developed by TolTeam